I--th-thng-minh-sang-trng-nc-ngoi--p

From Clark Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vinhomes Smart CityVinhomes Smart City là Đại đô thị thông minh đẳng cấp nước ngoài thứ nhất tại Việt Nam. Một dòng thành phầm tiên phong của Vinhomes phần mềm những technology thông minh &o dự án BĐS. Nổi bật với hệ sinh thái thông minh toàn diện trên 4 trục cốt lõi: An ninh – An toàn thông minh, Vận hành thông minh, Cộng đồng thông minh, Căn hộ thông minh.