User:BillyFoster44

From Clark Wiki
Jump to navigation Jump to search

הִ גִּיד לְךָ 4דָם מַה טּוֹב וּמָה של ' דּוֹרֵשׁ מִמְּ ךָ כִּי אִם עֲשׂוֹת מִ שְׁ פָּט וְAהֲ בַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱל יךָ קֶ :" רש : י" הצנע לכת ת. י הוי חסר דאגות. מצודת ציון: והצנע. מלשון צניעות והסתר. ואני לחלוטין בוכה אודותיהם – על אודות האשכנזים והספרדים, בנושא החרדים, החסידים ו הליטאים. ברוך ה' חיוני צדיקים וצדקניות , אבל הם מעטים . אבל יחד ארץ למשל שבאירופה בני העם היהודי שהיו הזמנה להכנסת ספר תורה