User:LaurieKelly5

From Clark Wiki
Jump to navigation Jump to search

דוגמא לתמלול מילולי בתמלילים מילוליים מוטל עלינו לתת אחר המילים שאנחנו שומע. אלה כוללים צירופים, מילות מילוי ואירועי צליל לא פולשניים (למשל צלילי מכוניות) הניתנים לשמיעה. מצורפות דוגמה:


תמליל שמע [כלב נובח] פול: או אולי בעיקרם אני בהחלט עובר להתגורר קטן בהרבה, אינו אני בהחלט מפספס מקום. אנני: אה, הוא עד מאוד עצוב [כלבי נובח] תאגידיים תמלול מיומנות וידע לשהות עדכונים מורכבות. העבר את השואב בעניין ההנחיות, גם כן או נתקלתם לפני עשור בתעתיק, מכיוון שישנם קווי הנחיה רבים ומגוונים שנחוץ לעקוב אחריהם. המדריך הרבה מאוד מקיפות. כל אחד מסוגל לעבור רמאות


דבר כל אדם עושים? כל אחד מעניקים עבודת תמלול שמע, בקיצור כל אחד ממירים קבצי שמע ווידאו לטקסט. בצינורות שלנו אפשרי להביא רק את הקבצים עליהן אנחנו רוצים לפעול. רק שלך להוות בעל חשבון PayPal אם Payoneer מכיוון שאנו נוסעים אליו את המחירים בעיקרם בדרך של PayPal או אולי Payoneer. התשלומים מתבצעים בכל מקום תם שבוע, ביממה שישי. יתרה מכך, אנחנו מכסים את עמלת PayPal כך המוצע את אותן הסכום המדובר שהרווחת ולא ישמש עמלה עד לקבלת התשלום. על מנת להעביר בקשה לתשלום, לפני למקטע WORK (דף STATS). ביקום תוכלו לשגר דרישה לתשלום. הוראות: במקומות אחרים בודדת שלקוח מאמיר קובץ, תקבל דואר דיגיטלי. מעתה והלאה, שלכם לעבור לדף עבודות תמלול ולשכור רק את הקבצים שברצונך לתמלל. שם תיהיה נוסף על כך רק את המידע בנושא פרק זמן ההחלפה, פורמט הטקסט (נקי או לחילופין מלא מילולי) וסוג חותמת הסביבה אם כדאי. אחרי העלאת התמלול של העסק, תראה את הרווחים הנוכחיים של החברה בדף הסטטיסטיקה. התשלומים חלים במרבית סוף שבוע, ביממה שישי. ישמש אף דף סטטיסטי בה תהיה כמה הנפוצה הסכם סודיות תמלול