User:Vietmozacademy

From Clark Wiki
Revision as of 01:54, 25 June 2021 by 27.72.105.173 (talk)
Jump to navigation Jump to search

<a href="http://www307.regione.toscana.it/web/vietmozacademy/home/-/blogs/seo-search-engine-optimization-?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww307.regione.toscana.it%2Fweb%2Fvietmozacademy%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1">SEO (Search Engine Optimization)</a>

SEO là gì?

<a href="https://vietmoz.edu.vn/seo-la-gi-va-tam-quan-trong-cua-seo/">SEO</a> là từ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), là một quy trình nâng cao thứ hạng của website trên các công cụ tìm kiếm giúp người dùng có thể tìm thấy trang web dễ dàng hơn trên bảng kết quả tìm kiếm.

<figure><img style="border-width: initial; border-image-width: initial; height: auto; max-width: 100%;" src="https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/seo-la-gi.jpg" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" srcset="https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/seo-la-gi.jpg 960w, https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/seo-la-gi-360x285.jpg 360w, https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/seo-la-gi-768x607.jpg 768w" alt="Vị trí hiển thị của SEO trên bảng xếp hạng tìm kiếm Google" data-="" data-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-srcset="https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/seo-la-gi.jpg 960w, https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/seo-la-gi-360x285.jpg 360w, https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/seo-la-gi-768x607.jpg 768w" /> <figcaption>Vị trí hiển thị của SEO trên bảng xếp hạng tìm kiếm Google</figcaption> </figure>

Trong bảng kết quả tìm kiếm thì SEO đứng dưới các vị trí của quảng cáo Adwords (hiện tại các kết quả Adword sẽ có chữ “Quảng cáo” xuất hiện trên mẫu quảng cáo). Các kết quả SEO có được sau 1 quá trình nỗ lực tối ưu và đạt được các thứ hạng phổ biến thường được gọi từ TOP 1 đến TOP 10 (vị trí số 1 đến vị trí số 10 trên 1 trang)

<a href="https://vietmoz.net/seo-la-gi/">SEO</a> là làm tất cả các công việc để cải thiện thứ hạng trên <a href="https://vietmoz.edu.vn/serp-la-gi/">bảng kết quả tìm kiếm</a> (SERP) của công cụ tìm kiếm một cách miễn phí.

Tầm quan trọng của SEO là gì?

Hiện nay internet trở thành một nơi lưu trữ tất cả các thông tin cần thiết của người dùng. Internet phát triển mạnh và khiến cho hành vi của người dùng cũng thay đổi theo, từ những hành vi mua hàng trực tiếp như trong truyền thống trước kia người tiêu dùng đã mua hàng trên internet nhiều hơn.

<a href="https://vietmoz.net/rut-gon-link/">rút gọn link</a>

<a href="https://vietmoz.net/content-marketing-la-gi">Content marketing</a>

<a href="https://vietmoz.net/kich-thuoc-anh-bia-facebook">Kích thước ảnh bìa facebook</a>

<a href="https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Vietmozacademy">https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Vietmozacademy</a>

<a href="http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/allitems.aspx?paged=true&pagedprev=true&p_id=389&pagefirstrow=31&view=%7B627a39da-723a-41f8-99b6-682f05ba2a6b%7D&View=%7b627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B%7d&FilterField1=First%5fx0020%5fName&FilterValue1=VietMoz%20Academy">http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/allitems.aspx?paged=true&pagedprev=true&p_id=389&pagefirstrow=31&view=%7B627a39da-723a-41f8-99b6-682f05ba2a6b%7D&View={627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B}&FilterField1=First%5fx0020%5fName&FilterValue1=VietMoz%20Academy</a>

<a href="http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/allitems.aspx?paged=true&pagedprev=true&p_id=389&pagefirstrow=31&view=%7B627a39da-723a-41f8-99b6-682f05ba2a6b%7D&View=%7b627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B%7d&FilterField1=First%5Fx0020%5FName&FilterValue1=VietMoz%20Academy&FilterField2=First%5fx0020%5fName&FilterValue2=VietMoz">http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/allitems.aspx?paged=true&pagedprev=true&p_id=389&pagefirstrow=31&view=%7B627a39da-723a-41f8-99b6-682f05ba2a6b%7D&View={627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B}&FilterField1=First%5Fx0020%5FName&FilterValue1=VietMoz%20Academy&FilterField2=First%5fx0020%5fName&FilterValue2=VietMoz</a>

<a href="https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=81e6f0b7-f504-44df-ab0c-a6b4efb01ee9">https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=81e6f0b7-f504-44df-ab0c-a6b4efb01ee9</a>

<a href="https://school.olagshs.edu.gh/activity/p/9203/">https://school.olagshs.edu.gh/activity/p/9203/</a>

<a href="https://school.olagshs.edu.gh/activity/p/9204/">https://school.olagshs.edu.gh/activity/p/9204/</a>

<a href="http://webs.ucm.es/BUCM/blogs/escritores/11304.php?zm=3rn#.YMgBDPJxdPY">http://webs.ucm.es/BUCM/blogs/escritores/11304.php?zm=3rn#.YMgBDPJxdPY</a>

<a href="https://school.olagshs.edu.gh/members/vietmozacademy/activity/9206/">https://school.olagshs.edu.gh/members/vietmozacademy/activity/9206/</a>

<a href="https://school.olagshs.edu.gh/members/vietmozacademy/activity/9209/">https://school.olagshs.edu.gh/members/vietmozacademy/activity/9209/</a>

<a href="https://escuelavegareal.edu.do/forums/users/vietmozacademy/">https://escuelavegareal.edu.do/forums/users/vietmozacademy/</a>

<a href="http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/forum/welcome-mat/3498-seo-search-engine-optimization#3573">http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/forum/welcome-mat/3498-seo-search-engine-optimization#3573</a>

<a href="http://www307.regione.toscana.it/web/vietmozacademy/home/-/blogs/about-vietmoz-academy?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww307.regione.toscana.it%2Fweb%2Fvietmozacademy%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview">http://www307.regione.toscana.it/web/vietmozacademy/home/-/blogs/about-vietmoz-academy?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww307.regione.toscana.it%2Fweb%2Fvietmozacademy%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview</a>

<a href="https://twitter.com/vietmozacademyy/status/1404629837118009344?s=20">https://twitter.com/vietmozacademyy/status/1404629837118009344?s=20</a>

<a href="http://nakigao.sitemix.jp/nakiwiki/?SEO">http://nakigao.sitemix.jp/nakiwiki/?SEO</a>

<a href="https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=Talk:Lu%E1%BA%ADt_Th%C3%A1i_An#About_VietMoz_Academy">https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=Talk:Lu%E1%BA%ADt_Th%C3%A1i_An#About_VietMoz_Academy</a>
<a href="https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=Vietmozacademy">https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=Vietmozacademy</a>
<a href="http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=9715">http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=9715</a>
<a href="https://tcgschool.edu.in/members/vvietmozacademy/activity/1928/">https://tcgschool.edu.in/members/vvietmozacademy/activity/1928/</a>
<a href="https://tcgschool.edu.in/members/vvietmozacademy/activity/1925/">https://tcgschool.edu.in/members/vvietmozacademy/activity/1925/</a>