User talk:Sporium1

From Clark Wiki
Jump to navigation Jump to search

Crossover nasıl yapılır? İstasyon üzerindeki kabloların yüksekliğini değiştirerek alt, üst ve orta göğüs kaslarınızı ayrı ayrı hedefleyerek cable crossover egzersizini uygulayabilirsiniz. Cable Crossover nereyi çalıştırır ve hangi kas gruplarını etkiler? sporium


Fitness Planner Exercise Database

https://fitnessprogramer.com/exercise/band-assisted-sprinter-run/

https://fitnessprogramer.com/exercise/running/

https://fitnessprogramer.com/exercise/jack-burpee/

https://fitnessprogramer.com/exercise/single-leg-step-down/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-bent-over-reverse-row/

https://fitnessprogramer.com/exercise/back-pec-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-seated-shoulder-internal-rotation/

https://fitnessprogramer.com/exercise/half-kneeling-cable-external-rotation/

https://fitnessprogramer.com/exercise/landmine-lateral-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-seated-pullover/

https://fitnessprogramer.com/exercise/seated-dumbbell-front-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/single-arm-cable-crossover/

https://fitnessprogramer.com/exercise/weighted-hanging-knee-raises/

https://fitnessprogramer.com/exercise/smith-machine-shrug/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-upper-chest-crossovers/

https://fitnessprogramer.com/exercise/walking-high-knee-lunges/

https://fitnessprogramer.com/exercise/high-knees-lift-run/

https://fitnessprogramer.com/exercise/butt-kicks/

https://fitnessprogramer.com/exercise/astride-jumps/

https://fitnessprogramer.com/exercise/jumping-jack/

https://fitnessprogramer.com/exercise/scapular-protraction-and-retraction/

https://fitnessprogramer.com/exercise/push-up-with-push-up-bars/

https://fitnessprogramer.com/exercise/seated-twist-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/weighted-back-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-rear-pulldown/

https://fitnessprogramer.com/exercise/walk-wave-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-lateral-to-front-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/one-arm-landmine-row/

https://fitnessprogramer.com/exercise/barbell-upright-row/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-shoulder-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/half-arnold-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/arnold-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/push-up/

https://fitnessprogramer.com/exercise/deadlift/

https://fitnessprogramer.com/exercise/barbell-front-raise-twist/

https://fitnessprogramer.com/exercise/jackknife-sit-ups/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-v-up/

https://fitnessprogramer.com/exercise/incline-dumbbell-y-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-reverse-fly/

https://fitnessprogramer.com/exercise/elliptical-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/stair-climber-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/close-grip-dumbbell-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/stretch-with-towel/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-preacher-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/one-arm-cable-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lever-kneeling-leg-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/weighted-seated-calf-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-rope-hammer-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/bicep-curl-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/half-kneeling-high-cable-row-rope/

https://fitnessprogramer.com/exercise/weighted-lying-neck-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/weighted-lying-neck-flexion/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lever-gripless-shrug/

https://fitnessprogramer.com/exercise/seated-one-arm-dumbbell-triceps-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-concentration-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/seated-biceps-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/overhead-cable-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/high-cable-single-arm-bicep-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/one-arm-lying-triceps-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/seated-incline-dumbbell-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-preacher-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/concentration-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/one-arm-reverse-push-down/

https://fitnessprogramer.com/exercise/close-grip-bench-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/smith-machine-hex-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/close-grip-incline-dumbbell-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/pull-up/

https://fitnessprogramer.com/exercise/the-box-jump/

https://fitnessprogramer.com/exercise/hip-abduction-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/hip-adduction-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/arm-leg-raises/

https://fitnessprogramer.com/exercise/butterfly-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/glute-bridge/

https://fitnessprogramer.com/exercise/skater/

https://fitnessprogramer.com/exercise/inner-thigh-side-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/plank-leg-lift/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-hip-abduction/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-hip-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/barbell-hip-thrusts/

https://fitnessprogramer.com/exercise/half-kneeling-hip-flexor-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/piriformis-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/snap-jumps/

https://fitnessprogramer.com/exercise/fire-hydrant/

https://fitnessprogramer.com/exercise/standing-knee-hugs/

https://fitnessprogramer.com/exercise/one-arm-dumbbell-snatch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/kettlebell-thruster/

https://fitnessprogramer.com/exercise/standing-hamstring-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/burpees/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-burpees/

https://fitnessprogramer.com/exercise/kettlebell-deadlift/

https://fitnessprogramer.com/exercise/exercise-ball-wall-squat/

https://fitnessprogramer.com/exercise/kneeling-hip-flexor-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/resistance-band-toe-touch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/resistance-band-reverse-hyperextension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/front-plank-with-arm-and-leg-lift/

https://fitnessprogramer.com/exercise/step-up-single-leg-balance-with-bicep-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/reverse-hyperextensions/

https://fitnessprogramer.com/exercise/swimming/

https://fitnessprogramer.com/exercise/wall-sit/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-pull-through/

https://fitnessprogramer.com/exercise/smith-machine-good-morning/

https://fitnessprogramer.com/exercise/smith-machine-reverse-kickback/

https://fitnessprogramer.com/exercise/reverse-hyperextension-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lying-glute-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/barbell-step-up/

https://fitnessprogramer.com/exercise/jump-squats/

https://fitnessprogramer.com/exercise/standing-cross-leg-hamstring-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/bridge-hip-abduction/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-donkey-kickback/

https://fitnessprogramer.com/exercise/kettlebell-single-leg-deadlift/

https://fitnessprogramer.com/exercise/standing-hip-abduction/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-romanian-deadlift/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lever-standing-rear-kick/

https://fitnessprogramer.com/exercise/bodyweight-single-leg-deadlift/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-incline-two-arm-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-skull-crusher/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-incline-triceps-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/high-pulley-overhead-tricep-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/rope-pushdown/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-concentration-extension-on-knee/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-one-arm-overhead-triceps-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/exercise-ball-triceps-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/standing-barbell-triceps-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cross-arm-push-up/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lever-reverse-shoulder-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/incline-cable-row/

https://fitnessprogramer.com/exercise/barbell-seated-calf-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/one-arm-bent-over-cable-lateral-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-bent-over-row/

https://fitnessprogramer.com/exercise/hack-squat-calf-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/hack-machine-one-leg-calf-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/donkey-calf-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lever-donkey-calf-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/bench-press-machine-standing-calf-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/leaning-cable-lateral-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-decline-one-arm-hammer-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/standing-side-bend-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-sumo-squat/

https://fitnessprogramer.com/exercise/adductor-magnus-stretch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-squat/

https://fitnessprogramer.com/exercise/curtsy-squat/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lateral-speed-step/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-rear-lunge/

https://fitnessprogramer.com/exercise/good-morning/

https://fitnessprogramer.com/exercise/barbell-sumo-squat/

https://fitnessprogramer.com/exercise/romanian-deadlift/

https://fitnessprogramer.com/exercise/leg-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/squat/

https://fitnessprogramer.com/exercise/seated-side-crunch/

https://fitnessprogramer.com/exercise/side-bridge/

https://fitnessprogramer.com/exercise/barbell-side-bend/

https://fitnessprogramer.com/exercise/seated-barbell-twist/

https://fitnessprogramer.com/exercise/bent-over-twist/

https://fitnessprogramer.com/exercise/kneeling-high-pulley-row/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-one-arm-wrist-curl-on-floor/

https://fitnessprogramer.com/exercise/double-cable-neutral-grip-lat-pulldown-on-floor/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-side-bend/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-lying-external-shoulder-rotation/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lever-incline-hammer-chest-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lever-crossovers/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-seated-front-and-back-tate-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/cable-side-triceps-extension/

https://fitnessprogramer.com/exercise/bench-supported-dumbbell-external-rotation/

https://fitnessprogramer.com/exercise/standing-twist-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/kneeling-single-arm-high-pulley-row/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-seated-bent-over-rear-delt-row/

https://fitnessprogramer.com/exercise/side-lying-rear-delt-dumbbell-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/scapula-dips/

https://fitnessprogramer.com/exercise/triceps-extension-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/ez-bar-incline-front-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/triceps-dip-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/seated-crunch-machine/

https://fitnessprogramer.com/exercise/duck-walk/

https://fitnessprogramer.com/exercise/single-arm-push-up/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-side-lying-rear-delt-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-standing-palms-in-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/side-shuttle/

https://fitnessprogramer.com/exercise/dumbbell-high-curl/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lying-shoulder-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/lever-lateral-raise/

https://fitnessprogramer.com/exercise/alternate-dumbbell-bench-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/reverse-grip-incline-dumbbell-press/

https://fitnessprogramer.com/exercise/upside-down-pull-up/

https://fitnessprogramer.com/exercise/power-skips/

https://fitnessprogramer.com/exercise/tuck-jump/